SZPP

Witamy na stronach

                ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU
      PRACODAWCÓW PRYWATNYCH


Związek pod tą firmą jest dobrowolną, samorządną organizacją niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od organizacji politycznych, społecznych i zawodowych zrzeszającą pracodawców oraz przez nich samych kierowaną.

Konferencja

WAŻNE AKTUALNOŚCI

Otwarte Spotkanie Naszego Związku 13.06.2017

W dniu 13.06.2017 odbędzie się Otwarte Spotkanie Członków naszego Związku.

Oto krótka Agenda tego spotkania:


1. Data i czas: 13.06, godzina 14. Czas - ok. 2 godzin

2. Miejsce: Katowice, ul. Mickiewicza 29, sala 239, wysoki parter budynek Biuro Centrum

3. Ciekawe panele tematyczne dotyczące zagadnień Zarządzania HR:

- Praca szuka pracownika

- Jak skutecznie pozyskiwać i rozwijać talenty w warunkach rynku pracownika?
- Dostosowanie się organizacji do potrzeb współczesnego rynku pracy
- Jak prowadzić proces rekrutacji nowocześnie, w sposób przyciągający największe talenty?
- Jak zwiększać trafność decyzji i dopasowanie kandydatów do wymagań stanowiska, specyfiki i kultury organizacji?

- Diagnoza efektywności procesów szkoleniowych szansą wzmocnienia rozwoju ludzi w organizacji

- Jak szybko i klarownie zdiagnozować obecną kondycję procesów szkoleniowo-rozwojowych w swojej organizacji?
- Jak porównać konkurencyjność własnej polityki szkoleniowej do praktyk z innych organizacji?
- Jak odnaleźć najważniejsze potencjały i skierować energię tam, gdzie jest to maksymalnie opłacalne dla przedsiębiorstwa?
- Jak stworzyć system wskaźnikowej kontroli i zarządzać progresem w dłuższej perspektywie?

4. Aspekty zmian w prawie dotyczące działalności biznesowej

5. Networking

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału!

Prosimy o wcześniejszą rejestrację:

Pani Iwona Połedniok, e-mail: biuro@silesia-prywatni.pl, tel. 32 207 23 16.

 

Ustawa Antysmogowa w woj. śląskim przyjęta!


Sejmik śląski przegłosował uchwałę antysmogową, która będzie obowiązywała w całym województwie śląskim!

 

Otwarte Spotkanie Członkowskie Naszego Związku 28.03.2017

Oto krótki plan naszego spotkania:


1. Data i czas: 28.03, godzina 15. Czas - ok. 3 godzin

2. Miejsce: Katowice, ul. Mickiewicza 29, sala 239, wysoki parter budynek Biuro Centrum

3. Ciekawe panele tematyczne

4. Networking

 

JAK ZAANGAŻOWAĆ PRACODAWCÓW W PROCES KONSULTACJI ROZWIĄZAŃ EFS

Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych. Trwa projekt „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”
Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami, a w tym ze Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na projekt, którego efektem będzie wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatan a podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programów operacyjnych ... "Poradnik" → czytaj dalej

LIST OTWARTY
DO PREMIER BEATY SZYDŁO 

organizacje zrzeszające pracodawców i organizacje pacjenckie wystosowały 5 grudnia br. do premier Beaty Szydło list otwarty w sprawie propozycji zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Apelują w nim, by nie pozwolono „na wprowadzanie zmian, które będą niekorzystne zarówno dla polskich pacjentów, jak i polskich przedsiębiorców” ... czytaj dalej →

SAMOCHODEM W PRZEDSIĘBIORCÓW

Wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił tzw. konstytucję dla biznesu. Zapowiedział w niej szereg ułatwień dla firm.
Jednak analiza propozycji ustawy dotyczących uproszczeń podatkowych dla firm, która jest w pakiecie, w zakresie rozliczania wydatków na osobowe samochody, prowadzi do wniosku, że rozumienie pojęcia uproszczenia rozliczeń i zmniejszenia obciążeń wymaga doprecyzowania ... czytaj pełny tekst →

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
NOWA PRZEWODNICZĄCA

Prezydent Konfederacji Lewiatan - Henryka Bochniarz została nową przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, zastępując na tym stanowisku, po rocznej kadencji, Piotra Dudę - szefa „Solidarności”. Poinformowano o tym na spotkaniu z członkami Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. czytaj dalej ... → 

POROZUMIENIE NA RZECZ ZINTEGROWANEJ POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W dniu 14 września br. odbyło się uroczyste podpisanie, w obecności Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, "Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego" wypracowanego przez zespół Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marka Zychli - Prezesa Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych.
Porozumienie podpisali Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, reprezentanci strony związkowej oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców.

Rozwój województwa śląskiego napotyka na wyzwania typu spowolnienie wzrostu gospodarczego, niska stopa inwestycji, obawa przed pułapką średniego wzrostu.
Gospodarka regionu jest częścią gospodarki Unii Europejskiej i w tym zakresie musi również mierzyć się z podobnymi wyzwaniami, to jest między innymi: globalizacją, starzeniem się społeczeństw, koniecznością racjonalnego wykorzystania zasobów, zmianami klimatycznymi.
Jednakowoż województwo śląskie wykazuje się specyfiką wynikającą z historii, znacznego uprzemysłowienia i silnej urbanizacji a także niejednorodności – składa się bowiem z obszarów w pewnej mierze odmiennych historycznie i kulturowo, a także różniących się stopniem industrializacji i pokrycia infrastrukturą. czytaj dalej ... →

RYZYKOWNA REFORMA
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Minister zdrowia przedstawił główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan duże obawy budzi proponowana zmiana w sposobie finansowania służby zdrowia połączona z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak naprawdę oznacza ona przewrócenie całego systemu do góry nogami. CZYTAJ DALEJ ... →
 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
10 - 12 PAŹDZIERNIKA 2016, KATOWICE

Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą najliczniejszy sektor europejskiej i polskiej gospodarki. Nie da się zaprzeczyć, że MŚP odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społecznym i ekonomicznym.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizatorem największego w Europie wydarzenia poświęconego tej gałęzi gospodarki.
VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 10 - 12 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: "Trzy dni inspiracji dla innowacji". Serdecznie zapraszamy - czytaj dalej ... →

 

WAŻNA ZMIANA W PRAWIE
PODATKOWYM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 15 lipca 2016 roku obowiązuje nowelizacja Ordynacji Podatkowej, wprowadzająca klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula ta będzie miała zastosowanie, jeżeli korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez organy podatkowe pozornych czynności, przekroczy 100.000 zł.
Klauzula ma za zadanie przeciwdziałać unikaniu opodatkowania.
CZYTAJ DALEJ ... →

LEWIATAN OCENIA REFORMĘ
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Trwają prace nad utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt zmian pomimo prowadzonych konsultacji z pracodawcami i pracownikami w Radzie Dialogu Społecznego został już skierowany do Sejmu. Zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej w jedną Krajową Administrację Skarbową, która ma być spójna i jednolita, a dzięki temu lepiej wypełniać obowiązki. Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan niektóre regulacje mogą jednak znacząco pogorszyć sytuację przedsiębiorstw. czytaj dalej ...→

ZWIĄZKOWCY CHCĄ DŁUŻSZYCH URLOPÓW

Jeszcze na dobre nie zaczął się sezon urlopowy, a OPZZ już wyszedł z propozycją wydłużenia urlopów pracowniczych do 32 dni, a więc o 6 dni w stosunku do podstawowego 26 dniowego urlopu pracowniczego. 

Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Uzasadnieniem dla tej propozycji jest to, że przeciętny Polak pracuje najdłużej  w Unii Europejskiej, a wydłużenie urlopu wypoczynkowego nie tylko zapewni więcej czasu na wypoczynek i regenerację, ale wpłynie korzystanie na wzrost wydajności i zmniejszy liczbę wypadków przy pracy.

APEL KONFEDERACJI LEWIATAN
PO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

Konfederacja Lewiatan apeluje do Prezydenta RP, Parlamentu, Rządu, wszystkich sił politycznych, o jak najszybsze przywrócenie, zgodnego z Konstytucją RP, funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, kluczowej dla państwa prawnego instytucji, stojącej na straży Konstytucji RP i gwarantującej przestrzegania praw, nie tylko pracodawców i przedsiębiorców, ale wszystkich obywateli. 

Zapowiedzi członków rządu o zignorowaniu wydanego 9 marca 2016 r. orzeczenia dotyczącego przeprowadzonej w grudniu 2015 r. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i, pozbawiona podstaw prawnych, odmowa jego publikacji, skazują Polskę na chaos prawny, rujnują zaufanie obywateli, w tym przedsiębiorców i pracodawców, do instytucji publicznych, podważają podstawy demokratycznego ładu. ... czytaj dalej →

TADEUSZ CHWAŁKA NIE ŻYJE

11 listopada 2015r. zginął tragicznie w wypadku samochodowym Tadeusz Chwałka - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, członek Rady Dialogu Społecznego, lider jednej z trzech najważniejszych organizacji związkowych w Polsce.
Pogrzeb Tadeusza Chwałki odbył się 14 listopada w Żorach.

NOWA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa o systemie zamówień publicznych, która ma wdrożyć unijne regulacje upraszczające i uelastyczniające postępowania w zamówieniach i ich informatyzację powinna wejść w życie przed 18 kwietnia 2016 r.
Nowa ustawa znajduje się na etapie przyjmowania projektu przez Radę Ministrów.
Rekomendacje w zakresie zmian w ustawie są ściśle związane z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa postanowień unijnych dyrektyw z lutego 2014 r.: tzw. nowej dyrektywy klasycznej, sektorowej i koncesyjnej. Wprowadzają one istotne zmiany w kwestii udzielania zamówień publicznych i koncesji. ... czytaj dalej →

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH

Zasady wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
Śląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą liczyć na wsparcie swojej działalności gospodarczej w formie usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków EFS w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. ... czytaj dalej →

PODWYŻKI POWINNY DOSTAĆ WSZYSTKIE PIELĘGNIARKI !

Nowy minister zdrowia Marian Zembala, zapowiedział podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Minister obiecuje wzrost wynagrodzeń, w ramach kontraktów szpitalnych, tylko jednej grupie pielęgniarek. To niesprawiedliwe.
Co z pozostałymi, które pracują w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej czy opiece paliatywnej oraz hospicyjnej?
Ministerstwo Zdrowia powinno zadbać, aby nowe regulacje objęły wszystkie osoby, bez względu na to, czy pracują w szpitalach, czy przychodniach. ... czytaj dalej

WYCENA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Z uznaniem przyjmujemy informację, że nakłady na świadczenia w ramach opieki długoterminowej rosną w ujęciu globalnym w latach 2010-2015. Należy jednak zauważyć, że wzrost ten jest co najwyżej symboliczny, a nie realny i nie rozwiązuje żadnych problemów związanych z tego rodzaju świadczeniami zdrowotnymi. Odnosząc się do informacji, że świadczeniodawcy podczas postępowań konkursowych zaniżają cenę jednostkową osobodnia, należy uznać ... czytaj dalej →

Ustawa
PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt Ustawy Prawo Działalności Gospodarczej (PDG), regulującej zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, która to już na początku 2016 roku ma zastąpić dotychczasową Ustawę o Swobodzie Działalności Gospodarczej z 2004 r.
Głównym celem nowelizacji jest ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium RP. Niniejsza Ustawa ma służyć wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców a jednocześnie rozważnemu wprowadzaniu wyjątków od obowiązujących już norm prawnych.
Projekt przewiduje uregulowanie podstawowych zagadnień ... czytaj dalej
→ ...

PRACODAWCY CHWALĄ
NOWĄ KONSTYTUCJĘ PRZEDSIĘBIORCÓW

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy Prawo o działalności gospodarczej. Ustawa ma być konstytucją polskich przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zawarte w niej prawa przedsiębiorców.
Ustawa miałaby zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wynika z projektu, podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej.
...czytaj dalej

LIST OTWARTY DO PREZESA
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Członkowie Konfederacji Lewiatan stale zgłaszają szereg problemów i zastrzeżeń dotyczących kontroli przez ZUS płatników składek w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. Przedsiębiorcy informują, że kontrole są przeprowadzane w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec płatników składek.
Analiza wielu dokumentów dotyczących przebiegu kontroli, które do nas wpłynęły od przedsiębiorców, potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku prawnego i charakter (istotę) umów zawieranych w myśl art. 627-646 Kodeksu cywilnego.
Niepokojące dla przedsiębiorców jest w szczególności kwestionowanie prawidłowości zawierania umów o dzieło, które od wielu lat były niezmiennie stosowane i podczas wcześniejszych kontroli inspektorów ZUS nie budziły żadnych wątpliwości co do treści i celu wybranego rodzaju stosunku prawnego, a także wzajemnych praw i obowiązków stron. ...
→ czytaj dalej

LEWIATAN UTWORZYŁ
RADĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Konfederacja Lewiatan powołała Radę Zamówień Publicznych, której zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.
- Chcemy przygotować, zgodnie z zapisami ustawy,  dobre praktyki dla poszczególnych branż i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Uważamy również, że nie można  tylko dostosować obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych do dyrektyw unijnych, lecz trzeba napisać ją od nowa.
→ czytaj dalej ...

LEWIATAN PRZEDSTAWIŁ 13 REKOMENDACJI DLA RZĄDU

Rekomendacje zostały przedstawione na konferencji „Polska 2015-2025. Zadania na rok i kolejne 10 lat”, która odbyła się 19 listopada br. w warszawskim hotelu Sheraton, z udziałem blisko 500 przedsiębiorców, ekonomistów, polityków, liderów opinii. Jej organizatorem był Lewiatan, a partnerem strategicznym PZU SA.
Na spotkanie z przedsiębiorcami nie przyszła, mimo, że była zaproszona, premier Ewa Kopacz. Za nieobecność szefowej przepraszał  wiceminister  spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski. - Wasze propozycje nie trafią do kosza - zapewniał. Przeczytał też list od premier Ewy Kopacz, w którym stwierdziła, że dobre wyniki polskiej gospodarki to w dużej mierze zasługa przedsiębiorców.
W specjalnej publikacji „Biała Księga bis” Konfederacja Lewiatan przedstawiła 13 rekomendacji dla rządu Ewy Kopacz, na ostatni rok działalności. Nie mają one charakteru systemowych, trudnych w realizacji projektów, ale zadań, które przy sprawnym zarządzaniu i jasno określonych priorytetach, rząd współpracując z parlamentem, jest w stanie podjąć i zrealizować. czytaj dalej ...→

PROJEKT USTAWY
O OZUSOWANIU UMÓW
...

... został przyjęty przez Sejm i skierowany do Senatu (druk nr 745 - w załączeniu).  Projekt zakłada wejście w życie przepisów dotyczących ozusowania umów zleceń od 1 stycznia 2016 roku. Jednocześnie Posłowie, popierając propozycje przedsiębiorców, opracowali a następnie przyjęli następujący artykuł:

"Niezawarcie w terminie do dnia 1 marca 2016 r. porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia z umowy o zamówienia publiczne na podstawie art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1232) w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 3 lit. a i b, uprawnia do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. "

ŚLĄSKIE CENTRUM
ARBITRAŻU I MEDIACJI

17 października 2014 r. w ramach odbywającego się Katowicach Śląskiego Forum Mediacji i Arbitrażu swoją działalność zainaugurowało Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Organizatorem konferencji była Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.
Śląskie Centrum jest czwartą tego typu placówką w Polsce. Jej powołanie jest częścią realizowanego przez MG Projektu pn. „Centra Mediacji i Arbitrażu”. Generalnym celem Projektu jest upowszechnienie stosowania mediacji i arbitrażu, jako skutecznej metody rozwiązywania sporów gospodarczych.
W konferencji wzięli udział ; przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki - Podsekretarz stanu Mariusz Haładyj, przedstawiciele władz uczelni i wydziału, Fundacji "Facultas Iuridica", zaproszeni goście. Wśród zaproszonych do podpisania aktu erekcyjnego Śląskiego Centrum Mediacji był Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych - Marek Zychla.

DLACZEGO RZĄD NIE LUBI POLSKICH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW?

 Polski system gospodarczy wygląda tak, jakby tworzono go pod największe firmy państwowe i międzynarodowe koncerny, które stać, by radzić sobie z gąszczem przepisów przy pomocy sowicie opłacanych kancelarii prawnych. Dlaczego nasze rządy robią wszystko, żeby nie rozwijała się klasa średnia? Może, dlatego, że rząd sam funkcjonuje jak koncern, który dba tylko o kluczowych klientów, czyli tych dostarczających mu najwięcej pieniędzy. → czytaj dalej ...

KONIEC Z NAJNIŻSZĄ CENĄ !

Cena nie będzie już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy mają zatrudniać pracowników na etat - zdecydował Sejm nowelizując Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców → czytaj dalej ...

UPROSZCZENIA W RACHUNKOWOŚCI
DLA tzw. MAŁYCH FIRM

Ministerstwo finansów pracuje nad kolejną transzą ułatwień dla przedsiębiorców.
Projektowane zmiany dotyczą kolejnych uproszczeń w rachunkowości, tym razem dla tzw. małych firm. Projektowana zmiana związana jest z implementacją dyrektywy UE w sprawie rachunkowości. W myśl projektu ułatwienia mają polegać na  → czytaj dalej...

ZMIANA OPŁAT W MSiG

Od 30 maja 2014 zaczynają obowiązywać nowe stawki opłat za zamieszczenie ogłoszenia w MSiG kolejnych wpisów do KRS → czytaj dalej ...

SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY
W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

Podczas posiedzenia w dniu 20 maja 2014 roku rząd przyjął projekt założeń do zmian w Kodeksie spółek handlowych. Mają one ułatwić zakładanie oraz prowadzenie spółek z o.o., a także komandytowych oraz jawnych.
W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością projekt, które przygotował resort sprawiedliwości  → czytaj dalej ...

WAŻNE ZMIANY
W PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM

Elastyczne warunki prowadzenia prac poszukiwawczych i wydobycia, czy wyważone traktowanie przypadków naruszenia warunków technicznych - proponują Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Z dniem 14 maja br. Nadzwyczajna Komisja ds. Energetyki i Surowców Energetycznych zajmie się nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego. → czytaj dalej
...

LEWIATAN PRZECIWNY MINIMALNEJ PŁACY
W UMOWACH O DZIEŁO I ZLECENIA

W przypadku umów o dzieło i umów zlecenia wprowadzenie ustawowej stawki minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy nie jest możliwe. Konfederacja Lewiatan jest przeciwna jakimkolwiek ograniczeniom w kształtowaniu umów cywilnoprawnych. → czytaj dalej ...

PROJEKT ISTOTNYCH ZMIAN
W KODEKSIE PRACY

Poważne ograniczenie swobody zarządzania pracownikami - uważa Konfederacja Lewiatan - może spowodować stanowczo za krótki, proponowany w poselskim projekcie zmiany Kodeksu pracy, 24 miesięczny okres trwania zatrudnienia na podstawie umów na czas określony. Sugerowany okres winiem wynosić 48 miesięcy. → czytaj dalej ...

LEWIATAN ZASKARŻY DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZMIANY W OFE

Ponad 70 zmian w przepisach dotyczących OFE budzi wątpliwości konstytucyjne - wynika z raportu oceny zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu OFE (Dz. U. poz. 1717 z 31 grudnia 2013 r.) przygotowanego przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka s.k. na zlecenie Konfederacji Lewiatan.  czytaj pełny tekst ...

SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIE BĘDZIE PODATNIKIEM PODATKU CIT

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o podatku tonażowym w dniu 9 października br. posłowie Komisji Finansów Publicznych podjęli decyzję, że spółki komandytowe nie będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Rządowy projekt ustawy przewidywał włączenie w zakres podmiotowy ustawy o CIT spółek komandytowych i spółek komandytowo – akcyjnych. → czytaj dalej ...

MANIFEST PRACODAWCÓW

Szanowni Państwo,
potrzebne jest współdziałanie rządu, samorządów, przedsiębiorców i pracowników dla wzmacniania konkurencyjności gospodarki tak, abyśmy mogli wspólnie - we współpracy i dialogu - sprostać nowym wyzwaniom. Zdajemy sobie sprawę z problemów z jakimi zmaga się Polska. Naszym zadaniem jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy – czytamy w Manifeście Przedsiębiorców, który ogłosiła Konfederacja LEWIATAN. Tutaj pełny tekst ...

SPOTKANIE PREMIERA Z PRACODAWCAMI

4 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie z udziałem premiera Donalda Tuska, wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza z przedstawicielami czterech organizacji pracodawców obecnych w Komisji Trójstronnej, tj. Konfederacji Lewiatan, BCC, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego.
Konfederację Lewiatan reprezentowali prezydent Henryka Bochniarz i doradca zarządu Jeremi Mordasewicz.
→ czytaj dalej ...

LIST PRACODAWCÓW DO PREMIERA DONALDA TUSKA

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni niewystarczającymi, zbyt powolnymi, a często nieodpowiednimi działaniami rządu w sytuacji, w której potrzebujemy odwagi i zdecydowania. Oczekujemy od pana premiera włączenia się w dialog społeczny i wzięcia na siebie ciężaru trudnej rozmowy z nami i ze związkami zawodowymi – napisali w liście do Donalda Tuska, szefowie Konfederacji Lewiatan, BCC, Związku Rzemiosła Polskiego i Pracodawców RP. → czytaj dalej ...

Z pierwszej ręki !!!
Szykują się zmiany w prawie pracy ...

22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Wiceministrem Pracy - Jackiem Męciną .... czytaj dalej →

List otwarty PRACODAWCÓW do PRACOWNIKÓW i BEZROBOTNYCH

Nasza gospodarka, podobnie jak gospodarki Europy i świata, doświadcza kolejnej fazy spowolnienia. Choć sytuacja Polski jest wciąż relatywnie niezła, to jednak kłopoty innych powodują, że także nasz kraj coraz silniej odczuwa skutki kryzysu. Prognozy gospodarcze na najbliższe miesiące ... czytaj dalej ... →

Apel ZPP - protest przeciw "solidarnej odpowiedzialności" za VAT
                                           ... czytaj →

Opinia PKPP Lewiatan - do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy "Ordynacja podatkowa" ...   czytaj dalej ... →

Przepis Prawa zamówień publicznych
sprzeczny z prawem unijnym

Trybunał Sprawiedliwości orzekł wczoraj w sprawie C- 465/11 Forposta, że przepis art. 24 ust. 1 pkt. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych jest sprzeczny z prawem unijnym ... czytaj dalej →

Bardzo istotne zmiany mające duży wpływ na zobowiązania podatkowe
CIT oraz VAT

W najbliższym czasie parlament zakończy proces legislacyjny zmian w przepisach CIT oraz VAT, dotyczących terminów płatności w transakcjach gospodarczych oraz konsekwencji ...
czytaj dalej ... →

Zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawą z dnia 12 października 2012 r.  znowelizowano ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zdecydowana większość zmian dotyczy pierwszej z wymienionych ustaw. Celem nowelizacji jest przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego zmian w przepisach uchwalonych przez  Parlament Europejski i Radę. Zmiany obejmują przede wszystkim: przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu, wykluczanie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców należących do tej samej grupeight: 150%;">Wymagania te s%BWzrost opłat za wywóz śmieci

Jeżeli władze gminne powierzą odbiór i przetwarzanie odpadów własnym nieefektywnym przedsiębiorstwom, to opłaty za wywóz śmieci będą systematycznie rosły. Obecnie są one niskie, ponieważ zdecydowana większość odpadów z gospodarstw domowych trafia bez przetworzenia na wysypiska, zatruwając ziemię, wodę i powietrze.  czytaj dalej ...

VAT i PCC przez internet

Od początku października przcy z kolei s<. →

Enrico Pavoni nie żyje.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Enrico Pavoni, wieloletniego Prezesa Zarządu Fiat Auto Poland S.A. oraz Prezesa Fiat Polska Sp. z o.o., Wiceprezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawc&

Co się działo ...

12.04.2017

Śląskie Programy Zdrowotne

Zarząd Województwa przystąpił do opracowania programów zdrowotnych. Od początku br. toczą się prace nad przygotowaniem programów, których celem jest polepszenie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

„Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję, jak efektywnie wydać środki na programy rehabilitacyjne, pomagające ludziom w powrocie na rynek pracy. Podejmujemy rozmowy z lekarzami, ekspertami, pracodawcami. Rozpoczęcie realizacji programów zdrowotnych planujemy zacząć w przyszłym roku” – stwierdził Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego podczas konferencji prezentującej założenia unijnego projektu programów zdrowotnych.

W Konferencji odbywającej się w Sali Sejmu Śląskiego uczestniczył przedstwiciel naszego Związku.

Do kwietnia przyszłego roku opracowanych zostanie siedem Regionalnych Programów Zdrowotnych, ukierunkowanych na rehabilitację osób w wieku produkcyjnym, które zostały dotknięte problemem zdrowotnym w obszarze grup chorobowych zdefiniowanych w dokumencie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne". Są to schorzenia układu krążenia, nowotwory, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego.

Proces tworzenia Programów będzie konsultowany ze specjalnie powołaną do tego celu grupą ekspertów. Ta - jako ciało doradczo-opiniodawcze, będzie składała się z przedstawicieli branży medycznej, w tym konsultantów wojewódzkich, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców oraz menedżerów merytorycznych nadzorujących prace nad poszczególnymi programami polityki zdrowotnej. Przygotowanie kompleksowych Programów to pierwszy krok, następnym będzie otwarcie konkursu dla projektów, które będą wpisywały się w założenia tych Programów i będą je wdrażały w życie.

tekst za http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8858

fot.: BP Witold Trólka

07.04.2017

Ustawa Antysmogowa w woj. śląskim przyjęta!


Sejmik śląski przegłosował uchwałę antysmogową, która będzie obowiązywała w całym województwie śląskim. Tym samym, nasz region jest drugim po Małopolsce, który taką uchwałę pwrowadził. Radni wszystkich klubów w sejmiku głosowali jednomyślnie za przyjęciem uchwały. I PiS, i PO, i RAŚ, i Lewica, i PSL. Wszyscy zgodnie zadeklarowali swoje poparcie i tak się stało.

W dalszej kolejności ze swoimi uchwałami ograniczającymi emisję smogu jeszzce w tym roku są Mazowsze, Dolny Śląsk i województwo łódzkie.

Oto główne punkty dziś uchwalonej Uchwały Antysmogowej:

  1. Zakaz używania paliw złej jakości, szczególnie np. mułów
  2. Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%
  3. Wymiana przestarzałych kotłów grzewczych w ciągu najbliższych 10 lat
  4. Darmowe korzystanie z Kolei Śląskich, gdy normy pyłów zostaną przekroczone
W województwie śląskim nowe przepisy mają obowiązywać od września 2017 roku. Tym samym wejdzie zakaz używania paliw powodujących wysoką emisję do atmosfery trujących substancji. Chodzi o węgiel brunatny, muły i flotokoncentraty oraz nadmiernie wilgotne drewno. Celem uchwały jest wymuszanie stosowania odpowiednich jakościowo paliw stałych we właściwych urządzeniach grzewczych.

28.03.2017

Otwarte Spotkanie Członkowskie Naszego Związku

1. Data i czas: 28.03, godzina 15. Czas - ok. 2-3 godziny 

2. Miejsce: Katowice, ul. Mickiewicza 29, sala 239, wysoki parter budynek Biuro Centrum

3. Panele tematyczne:

  • Aktualne zmiany w sferze prawnej funkcjonowania biznesu - M.Zychla
  • Ochrona Danych Osobowych w administracji i biznesie - Jarosław Żabówka (ekspert Ochrony Danych Osobowych)
  • Prezentacja kompetencji WSB - rd Sabina Ratajczak
  • Misja handlowa w Nevadzie, USA - szanse dla śląskiego biznesu - Beata Drzazga (organizator Misji, Prezes Beta Med SA)
  • Networking i zakończenie

16.11.2016

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

W dniu 15 listopada 2016r. odbyło się Spotkanie Konsultacyjne w ramach projektu pn."Konfederaci - konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Spotkanie otworzył, witając przybyłych gości Marek Zychla Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych.
We wstępie do zasadniczej tematyki wydarzenia Marek Zychla przedstawił podstawowe informacje o Europejskim Funduszu Społecznym oraz omówił pokrótce podstawowe zasady i możliwości działania w ramach funduszu.
Po wstępie rozpoczęła się dyskusja na temat szans, korzyści, ale przede wszystkim barier przy korzystaniu ze środków EFS.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do omawiania kolejnych tematów spotkania, a były nimi:  
- Współpraca biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi/podmiotami ekonomii społecznej, w tym panel dyskusyjny,
oraz
-Gospodarka w obiegu zamkniętym - rycykling przyszłości.
W spotkaniu dot. współpracy biznes-PES uczestniczyli, m.in. Marek Plura - poseł do Parlamentu Europejskiego, Bożena Borowiec - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Sławomir Pawlik - Xanthi Service Sławomir Pawlik,  Urszula Sprącel-Kudrzyn - Prezes Fundacji Integracji Społecznej FENIKS, Marek Wojtczak - Manager w Spółdzielniach Socjalnych osób prawnych, Marek Zychla - Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych, oraz Grzegorz Żymła - Członek Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych - Prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego. 

Tematykę recyklingu w przyszłości omówili Michał Gawroński - Koordynator Porozumienia EKOPAK, oraz Ewa Glaba - Ekspert w zakresie zarządzania odpadami Amber Eco sp. z o.o. Członek Rady Fundacji EKON ds. programowych.

Na spotkaniu biznes-PES

11 października 2016r.

POSIEDZENIE RADY EKSPERTÓW 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
oraz  Spotkanie Konsultacyjne
w ramach projektu EFS

W dniu 21 października 2016 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w programie, którego miało miejsce Spotkanie Konsultacyjne w ramach projektu EFS pn."Konfederaci - konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami nie zasiadającymi w komitetach monitorujących".
Wydarzenie rozpoczęło nowy cykl spotkań z przedstawicielami samorządów, praktyki gospodarczej i instytucji użyteczności publicznej.
W programie posiedzenia Rady znalazły się tematy:
Europejski Fundusz Społeczny - diagnoza barier, problemów, negatywnych doświadczeń przy pozyskiwaniu środków unijnych.
Prelegentem i moderatorem dyskusji był - Marek Zychla Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych,
Perspektywa rozwoju lotniska Katowice-Pyrzowice
Prelegent - Artur Tomasik Prezes Zarządu GTL S.A.
Potrzeby rynku pracy - zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje
Prelegent - Grzegorz Sikorski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Oferta inwestycyjna miasta Sosnowca
Prelegent - Arkadiusz Chęciński Prezydent Sosnowca.

Prelekcja Marka Zychli na temat Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezes Marek Zychla na Spotkaniu konsultacyjnym

czytaj dalej ...→

13 pażdziernika 2016r.

VI EUROPEJSKI KONGRES
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 10-12 października br. odbył się w Katowicach VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w którym wzięło udział wielu znamienitych gości m.in.; Elżbieta Bieńkowska, Jerzy Buzek, Piotr Gliński, Marcin Krupa, Wojciech Saługa, Jarosław Wieczorek i in. jak też ludzie nauki, biznesu, mediów oraz tysiące gości uczestniczących w wydarzeniach Kongresu.

Na kilkudziesięciu sesjach panelowych, spotkaniach i prelekcjach przedstawiono i przedyskutowano wiele tematów i zagadnień żywo korespondujących z wiodącym hasłem Kongresu - Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI.

Jedną z sesji panelowych była sesja zatytułowana „Biznes – mały, średni, społeczny. Miejsce ekonomiii społecznej w świecie biznesu”, gdzie wśród uczestników panelu dyskusyjnego był Prezes naszego Związku – Marek Zychla.
W ramach ożywionej dyskusji moderowanej przez red. Adama Sojkę z TVP3 Katowice omówiono szereg istotnych dla przedsiębiorstw społecznych zagadnień m.in. pozycji w świecie biznesu, uwarunkowań prawnych działania, finansowania bieżącej działalności, współpracy z firmami rynkowymi, dużymi organizacjami gospodarczymi itd.

Konkluzja - jest wiele do zrobienia w celu nawiązania i utrwalenia lepszych relacji pomiędzy biznesem a przedsiębiorczością społeczną.

na sali obrad

20 czerwca 2016r.

JAK ZMIENIAĆ ORGANIZACJĘ
BY DZIAŁAŁA LEPIEJ I SPRAWNIEJ?

Odpowiedź na to pytanie postawione ekspertom zaproszonym do udziału w kolejnym spotkaniu dąbrowskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zatytułowanym „W drodze do ideału organizacji. Praktyczne klucze do sukcesu” stanowiło kanwę spotkania, które odbyło się 17 czerwca 2016 roku na terenie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu wśród zaproszonych był Prezes Zarządu naszego Związku - Marek Zychla. patrz foto →

15 czerwca 2016r.

WALNE ZGROMADZENIE
Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych

w dniu 14 czerwca 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych.
W
 związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu, w trakcie Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowych władz Związku.
Na Prezesa Związku został wybrany na kolejną kadencję Marek Zychla.
Na Wiceprezesów zostali wybrani: Violetta Dytko, Artur Górny, Marcin Lis, Andrzej Piętka, Wojciech Rojek i Jan Szczucki.
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy zaangażowania oraz owocnej działalności na rzecz pracodawców i związku.

20 maja 2016r.

Nagroda "INNOWATOR 2016"
dla Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie w środowiskach biznesowych świadomość kluczowej roli, jaką odgrywa innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw i ich sukcesie. Ponadto coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne – mówiła, otwierając Międzynarodową Konferencję "Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka"  prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych WSB.
W ramach Konferencji 19 maja br. odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek "INNOWATOR 2016". Kapituła wyróżnienia złożona z przedstawicieli środowiska akademickiego oraz przedsiębiorców postanowiła wyróżnić osoby oraz instytucje, które w znaczący sposób przyczyniają się do kreowania oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskiej oraz europejskiej gospodarce. 
W kategorii "Innowacyjna organizacja" wyróżniono Śląski Związek Pracodawców Prywatnych - za systematyczne działania organizacyjne w zakresie promocji i wspierania przedsiębiorczości.

Nagrodę odebrał Pan Marek Zychla – Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych.

Wręczenie wyróżnienia, zdj. z galerii WSB

Statuetka wyróżnienia patrz zdjęcie →         Dyplom wyróżnienia patrz →

8 kwietnia 2016r.

RADA REGIONÓW Konfederacji LEWIATAN

W dniach 5 - 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie członków (Prezesów) Rady Regionów Konfederacji LEWIATAN reprezentujących związki pracodawców z całej Polski.
Przedmiotem spotkania był m.in. wybór władz RR na kolejną kadencję, w związku z upływem obecnej.
Rada Regionów stanowi ważne gremium w strukturach Konfederacji Lewiatan, będąc ciałem doradczo-opiniodawczym przy Prezydent Konfederacji. Jej głos jest odbiciem nastrojów i oczekiwań środowisk pracodawców skupionych w poszczególnych związkach regionalnych.
Miło nam zakomunikować, że w wyniku głosowań do Prezydium Rady Regionów został wybrany Prezes naszego Związku - Marek Zychla. Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej działalności.

24 marca 2016r.

PLEBISCYT "50 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET WOJ. ŚLĄSKIEGO"

Z dużą przyjemnością informujemy, że w plebiscycie na "50 najbardziej wpływowych kobiet woj. śląskiego" bezapelacyjnie wygrała Pani Beata Drzazga - Prezes BetaMed S.A. (członkini naszego związku). → foto ... 
W imieniu Zarządu Związku serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w działalności zawodowej.

17 marca 2016r.

"NOWA JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU FIRMĄ W FAZIE ROZWOJU, ZMIANY LUB RESTRUKTURYZACJI"

W dniu 16 marca br. w siedzibie Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych odbyła się konferencja adresowana do najwyższej kadry menedżerskiej nt. szans i wyzwań dzisiejszego biznesu, dynamiki zmian rynku i otoczenia, zagadnień prawnych oraz innowacyjnego podejścia do wielu aspektów zarządzania firmą. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Interim Management Region Śląski, a współorganizatorem oraz prelegentem był nasz Związek reprezentowany przez Prezesa Marka Zychlę. W konferencji udział wzięli menedżerowie, członkowie Stowarzyszenia, wraz z Dyrektorką Regionu Śląskiego SIM Panią Jadwigą Dyktus. W konferencji uczestniczyło ok. 50-cioro gości żywo zainteresowanych ciekawą tematyką poszczególnych prelekcji. Zmiany na rynku: gospodarcze, organizacyjne, prawne etc. wymagają niejednokrotnie podejmowania szybkich i trafnych decyzji dot. firmy, w czym bardzo przydatny może okazać się interim manager, który jako osoba z określonymi kompetencjami i z zewnątrz, inaczej widzi sytuację firmy oraz drogi wyjścia z sytuacji patowej. Znaczne zainteresowanie powyższą tematyką pozwala mieć nadzieję na kolejne konferencje poświęcone temu zagadnieniu.

12 lutego 2016r.

SYTUACJA BRANŻY HUTNICZEJ W POLSCE ORAZ PODSTAWOWE PROBLEMY JEJ FUNKCJONOWANIA GŁÓWNYM TEMATEM SPOTKANIA
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Obrady rozpoczęła prezentacja wyzwań funkcjonowania hutnictwa w Polsce przygotowana przez ekspertów z Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej. Specjaliści z branży wskazali na zagrożenia dla hutnictwa, do których zaliczyli nieuczciwą lub agresywna konkurencję ze strony krajów spoza UE. Wskazali potrzebę działań na rzecz zbudowania i wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności polskiego hutnictwa w ujęciu problematyki kosztów energii elektrycznej oraz ryzyka dla hutnictwa w Europie i Polsce w kontekście planowanego wprowadzenia nowej dyrektywy EU ETS (wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla). 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego po wysłuchaniu ekspertów oraz dyskusji postanowiła podjąć stanowisko w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego. 

W przygotowanym dokumencie znalazły się propozycje rozwiązań, na jakie wskazywali w swoich wystąpieniach eksperci.

Wojewódzka Rada powołała także zespół problemowy do spraw opracowania Kontraktu dla Śląska, którego zadaniem będzie wypracowanie wspólnej koncepcji. Przyjęto również harmonogram działań rady dialogu, która w tym półroczu zajmie się m.in. tematem ochrony zdrowia, rynku pracy, czy szkolnictwa zawodowego.  więcej:→ 

12 stycznia 2016r.

WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego, w oparciu o zapisy Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w grudniu 2015r. została powołana Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS). 
11 stycznia 2016r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie WRDS na którym zatwierdzono wybór Przewodniczącego WRDS na pierwszą roczną kadencję - Dominika Kolorza - przewodniczącego zarzadu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".
Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Rada działa na rzecz solidarności społecznej w zakresie warunków zatrudnienia, jak również społecznego porozumienia dla przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.
W skład Rady, z ramienia pracodawców, został powołany m.in. Prezes naszego Związku - Marek Zychla.

14 grudnia 2015r.

RADA EKSPERTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Prezes naszego związku - Marek Zychla został powołany do Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Jej misją jest zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego. Współpraca obu środowisk pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału oraz uzyskanie wspólnych korzyści. Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia. Rada ekspertów → foto

11 grudnia 2015r.

ZAPOTRZEBOWANIE NA KWALIFIKACJE W
BADANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w dniu 10 grudnia 2015r. odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu zmian wobec obecnych i przyszłych oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz oceny ich kompetencji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele struktur WUP oraz szereg zaproszonych gości merytorycznie zainteresowanych tematyką. Z ramienia naszego związku w obradach uczestniczył Dyrektor biura - Marek Siekierski.

2 grudnia 2015r.

KOLEJNE ROBOCZE SPOTKANIE
ŚLĄSKIEJ RADY DYREKTORÓW PERSONALNYCH

1 grudnia br. w pomieszczeniach Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie Śląskiej RDP z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i NSZZ Solidarność, przy czynnej współorganizacji Małopolskiego Związku Pracodawców. Program spotkania obejmował omówienie przez Prezesa Marka Zychlę koncepcji wprowadzenia do działalności gospodarczej jednego rodzaju umowy o pracę. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane Bank Światowy, w oparciu o doświadczenia włoskie.
Na kanwie poruszonego tematu wywiązała się dyskusja pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami PIP oraz NSZZ Solidarność. Ubogaceniem dyskusji było zaprezentowanie przez Panią Prezes Barbarę Matyaszek fragmentów raportu na temat stanu polskiej gospodarki i kształtowania się charakterystycznych wskaźników na przestrzeni ostatnich 5 lat. W podsumowaniu ustalono, że tematyka jest na tyle ważna a zarazem kontrowersyjna, iż trzeba ustalić regularne terminy spotkań dla bieżącego monitorowania zmian. Zaproponowano również konieczność zgłaszania i podejmowania innych ważkich tematów dotyczących aktualnej rzeczywistości gospodarczej.

30 listopada 2015r.

SPOTKANIE W OSSIE

W dniach 27-29 listopada br. odbyło się w Ossie (Rawa Maz.) spotkanie władz i członków Konfederacji Lewiatan. W programie spotkania było m.in. omówienie sytuacji polityczno-gospodarczej po wyborach parlamentarnych, a także podsumowanie działań Konfederacji w 2015 roku, oraz prezentacja planów i zamierzeń na 2016 rok. Ponadto omówiono kluczowe projekty i perspektywy ich realizacji. Nasi reprezentaci: prezes, dwóch wiceprezesów i dyrektor biura, aktywnie uczestniczyli w warsztatach, sesjach i spotkaniach dyskusyjnych w ramach bogatego programu zaproponowanego przez władze Konfederacji.

26 listopada 2015r.

WIZYTA PREZYDENT KONFEDERACJI LEWIATAN w FCA w BIELSKU-BIAŁEJ

W środę 25 listopada br. odbyło się w FCA w Bielsku-Białej spotkanie przedsiębiorców z Prezydent Konfederacji Lewiatan Panią Henryką Bochniarz. W ramach tematów  poruszonych na spotkaniu przedstawiciel FCA omówił działania i osiągnięcia firmy w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Następnie zaprezentowane zostały bieżące uwarunkowania działalności Rad Dialogu Społecznego w tym Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Na kanwie wystąpienia Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryki Bochniarz wywiązała się merytoryczna dyskusja obejmująca istotne zagadnienia działalności i oczekiwania od przedstawicieli firm w ramach uczestnictwa w RDS.

19 listopada 2015r.

FINAŁ KONKURSU
"PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 18 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta Gala Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Podczas uroczystości ogłoszono rozstrzygnięcie etapu regionalnego XXII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz tegorocznych edycji konkursów „Buduj Bezpiecznie” i o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców, w tym nasz związek w osobie Prezesa Marka Zychli. czytaj dalej →

2 listopada 2015r.

FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU

W dniach 28-30 poździernika br. uczestniczyliśmy w blokach warsztatowych i obradach plenarnych Forum dla wolności i rozwoju.
Forum pod patronatem Prezydenta RP, będące pionierskim projektem obywatelskim zostało zorganizowane dla sformuowania propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i dalszemu rozwojowi gospodarczemu.
Projekt objął wybrane grupy zagadnień, kluczowe z perspektywy gospodarki.
Realizacja projektu przebiegała w trzech etapach: badania, kongres oraz zebranie i opracowanie wyników poszczególnych grup eksperckich w postaci białej księgi, przekazanej Prezydentowi RP.

8 października 2015r.

SILESIA HR TRENDS 2015

Cechą charakterystyczną potencjału gospodarczego Górnego Śląska jest jego wielkowymiarowość i dynamizm. Z jednej strony to nadal surowce i koncentracja przemysłu ciężkiego – na czele z górnictwem, energetyką, hutnictwem czy motoryzacją.
Z drugiej strony to szereg innych elementów jak potencjał demograficzny (województwo skupiające 12% populacji kraju), zaplecze akademickie z dziesięcioma uczelniami, potencjał inwestycyjny w strefach ekonomicznych oraz rosnący sektor BPO. Śląsk to również wrota logistyczne do rynków zachodnioeuropejskich.
Obraz regionu podlega dynamicznym przeobrażeniom, począwszy od restrukturyzacji przemysłu, przez inwestycje Infrastrukturalne, a na rewitalizacji obszarów poprzemysłowych kończąc. Silesia HR Trends 2015 to ... czytaj dalej →

7 października 2015r.

Inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

6 października 2015r. na zaproszenie władz uczelni uczestniczyliśmy w uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego.
Obchodząca w bieżącym roku jubileusz 20-lecia działalności uczelnia dalej prężnie się rozwija stanowiąc kuźnię młodych, świetnie wykształconych kadr dla przemysłu i nauki w regionie. Coraz częstrzym zjawiskiem jest obecność zagranicznych studentów pobierających naukę w WSB. ... patrz →

7 lipca 2015r.

Ruszył program "Internetowe Rewolucje"

Wczoraj w siedzibie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach odbyła się konferencja prasowa inaugurująca uruchomienie przez firmę Google programu Internetowe Rewolucje na Śląsku, który pozwoli w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom podnieść kompetencje cyfrowe i przygotować się do rozwoju i ekspansji zagranicznej w warunkach jednolitego rynku cyfrowego.
Jak wynika z badań polskie firmy w niewielkim stopniu wykorzystują możliwości internetu. Pomimo iż 83% uważa, że internet jest ważny lub wręcz niezbędny w prowadzeniu działalności to jedynie co 3-cia firma podjęła w zeszłym roku jakiekolwiek działania mające na celu wprowadzenie nowych rozwiązań internetowych oraz zwiększenie umiejętności cyfrowych swoich pracowników.

Więcej na stronie: www.internetowerewolucje.pl

30 czerwca 2015r.

Spotkanie w KSSE S.A. w Żorach

W dniu dzisiejszym w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Żorach Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych spotkał się z członkami Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego, w tym m.in. przedstawicielami Żorskiej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, Raciborskiej Izby Gospodarczej, Forum Firm w Radlinie. Prezes przybliżył uczestnikom spotkania misję i działania Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Konfederacji Lewiatan. Ustalono wstępnie możliwości współpracy w zakresie reprezentowania interesów przedsiębiorców i pracodawców z naszego regionu.

23 czerwca 2015r.

Spotkanie z Prezydent Konfederacji Lewiatan

W dniu wczorajszym na terenie FCA Poland S.A. w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie Pani Henryki Bochniarz – Prezydenta Konfederacji Lewiatan z członkami Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Spotkanie przebiegło w szczerej i serdecznej atmosferze. W czasie rozmów poruszono tematy aktualnie nurtujące przedsiębiorców w odniesieniu do bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju i Europy. Poruszono również tematykę metod rozwijania i sposoby wzmacniania liczebności oraz pozycji związku wobec dialogu z władzami samorządowymi, związkami zawodowymi i  organizacjami społecznymi.

23 czerwca 2015r.

Spotkanie z Posłami na Sejm RP

W dniu wczorajszym na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie członków Śląskiej Rady Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy przy Śląskim Związku Pracodawców Prywatnych z posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Jarosławem Piętą (PO) oraz Stanisławem Szwedem (PIS).
Celem spotkania było skonfrontowanie poglądów i wiedzy posłów z niepokojami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie przewidywanych zmian w Kodeksie Pracy.
Szczególny niepokój wśród pracodawców budzą zmiany mające uregulować status tzw. 6 – go dnia (najczęściej soboty ) w aspekcie oddawania za niego dnia wolnego.
W świetle obowiązujących przepisów wynagradzanie za ten dzień jest niezgodne z prawem i skutkuje nakładaniem kar na przedsiębiorcę. Jedynym rozwiązaniem przewidzianym obecnie przez przepisy jest oddanie dnia wolnego. W ten sposób, paradoksalnie, sobota staje się ważniejszym dniem tygodnia niż niedziela. Zarówno dla pracowników, jak i pracodawców lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie możliwości (na życzenie pracownika) otrzymywania przez niego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Z wypowiedzi posłów można niestety wnioskować, iż w najbliższym czasie nic nie ulegnie zmianie (koniec kadencji Sejmu) a i w terminie późniejszym może być trudno uzyskać przychylność posłów dla tej – wydawałoby się dość oczywistej – zmiany przepisów Kodeksu Pracy.
Natomiast należy się spodziewać uchwalenia przez Sejm nowelizacji przepisów prawa pracy w zakresie umów terminowych – przewidującej krytykowany przez wszystkie organizacje pracodawców -  maksymalny 33 miesięczny okres na jaki strony mogą zawrzeć umowę/umowy na czas określony oraz maksymalny limit 3 takich umów. Wprowadza się zatem kolejne bariery dla pracodawców bez równoważenia ich innymi przepisami, które mogłyby dawać większą elastyczność w zatrudnianiu. Wyjątkiem od tych ograniczeń mają być obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy – w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy (nie wiemy czy przepis o dokładnie takim brzmieniu zostanie uchwalony). Mamy jednakże obawy, że ten wyjątek zarówno przez PIP jak i sądy pracy będzie traktowany bardzo restrykcyjnie.
Pozytywną natomiast wiadomością jest zapowiedź uchwalenia, jeszcze w tej kadencji, ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Wejście w życie tej ustawy powinno wzmocnić dialog społeczny w regionach, a także pozwolić m.in. organizacjom pracodawców na przedstawianie swoich racji na forum regionalnym (z perspektywą przekazania również postulatów pracodawców również na szczebel centralny).

17 czerwca 2015r.

Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy - cz. II

Zgodnie z zapowiedzią na poprzednim spotkaniu w dniu 24 marca br. w dniu 16 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - Nadinspektorem Zbigniewem Lataczem. Celem było omówienie kolejnych elementów i działań w firmie w momencie zaistnienia zdarzenia będącego wypadkiem przy pracy.
Zostały omówione podstawowe aspekty protokółu wypadkowego, zinterpretowane przykładowe wyroki sądów w sprawach wypadków, jak również zaprezentowane przykładowe wypadki wraz z opisem i statystykami ich występowania oraz najczęstrzymi przyczynami

18 maja 2015r.

Spotkanie robocze
Rady Dyrektorów Personalnych
i Rynku Pracy

18 maja br. odbyło się robocze spotkanie RDPiRP poświęcone omówieniu aktualnie najbardziej palących tematów, bezpośrednio dotykających pracodawców w codziennej działalności.
Wykaz tematów/punktów omawianych na spotkaniu ... czytaj tutaj →
W ostateczności po analizie ważności zaakceptowano do dalszego procedowania wszystkie wymienione w programie zagadnienia.
Ponadto aby wzmocnić szanse dotarcia z rozwiązaniami do organów ustawodawczych zaproponowano zorganizowanie spotkania bądź konferencji z udziałem senatorów i posłów ziemi śląskiej. Przyjęto proponowany termin - 22 czerwca 2015r.
W przypadku niemożności zapewniania odpowiedniej frekwencji, drugim terminem może być 29 czerwca 2015r.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji już dzisiaj zapraszamy do zarezerwowania sobie czasu.

21 kwietnia 2015r.

Spotkanie firm z branży lecznictwa

W dniu 17 kwietnia br. odbyło się spotkanie zainicjowane przez nasz związek, z zainteresowanymi firmami z branży lecznictwa na temat najnowszych regulacji prawnych i przepisów z zakresu ochrony zdrowia. W trakcie spotkania zostały przedstawione również informacje dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie. Ponadto poruszono zagadnienie doprecyzowywanie możliwych i koniecznych metod z zakresu diagnozowania firm pod kątem trafnego zaspokajania ich potrzeb i oczekiwań zawodowych.

25 marca 2015r.

Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy
oraz
Śląska Rada Dyrektorów Personalnych
i Rynku Pracy

Zgodnie z dobrą praktyką poprzednich lat w dniu 24 marca br. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - Nadinspektorem Zbigniewem Lataczem. Celem było omówienie trudności z jakimi borykają się pracodawcy z prawem pracy w sytuacji zaistnienia wypadku, w oparciu o już zaistniałe przypadki oraz sytuacje prezentowane przez uczestników spotkania, tak hipotetyczne jak i realne.
W drugiej części Dyrektorka Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego Pani Monika Zając przedstawiła genezę powstania parku, cele jego działalności oraz szeroką ofertę usług świadczoną przez
pracowników SPNT oraz możliwości wykorzystania infrastruktury i wyposażenia.
W kolejnej części spotkania - na forum Śląskiej Rady Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy - wystąpiła Pani dr Grażyna Spytek-Bandurska Wice Dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan - omawiając kierunki działania Rady przy Lewiatanie i najbardziej aktualne tematy dyskutowane w rozmowach ze stroną rządową, m.in. zmiany interpretacji przez ZUS przepisów dot. definicji umów o dzieło i w konsekwencji ich opodatkowywania.
Następnym punktem programu było zapoznanie obecnych z możliwościami wsparcia działań rozwojowych z Funduszy Unijnych zaprezentowane przez Panią Barbarę Matyaszek-Szarek członkinię Zarządu MZP.
Ostatnim punktem spotkania była prezentacja możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a edukacją na przykładzie działań Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przedstawiona przez Prodziekana Jacka Urodę.
Celem prezentacji było zainspirowanie działań pracodawców w zakresie optymalizacji kosztów pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników przy wykorzystaniu współpracy z edukacją.

28 stycznia 2015r.

Rada Dyrektorów Personalnych

W dniu 27 stycznia br. z inicjatywy Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych przy znaczącym współudziale Małopolskiego Związku Pracodawców odbyło się inauguracyjne spotkanie śląskiej Rady Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy. W spotkaniu wzięło udział 22 przedstawicieli firm i organizacji zainteresowanych poprawianiem i kreowaniem nowego, bardziej doskonałego prawa z zakresu stosunków pracodawca - pracownik.
Uczestników przywitał Prezes Śląskiego Związku PP p. Marek Zychla pokrótce prezentując Śl.Zw.Pr.Pr. oraz przedstawiając przesłanki skłaniające związek do podjęcia inicjatywy powołania Rady DP.
Wprowadzenie do tematyki, zakresu i możliwości działania rady przedstawiła p. Barbara  Matyaszek - Szarek, Członkini Zarządu MZP.
Po prezentacji, w wolnej wymianie zdań wszyscy obecni zgodzili się z koniecznością podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku bacznego przyglądania się procesom tworzenia prawa oraz przejawiania własnej inicjatywy w tym kierunku, na podstawie codziennych doświadczeń w prowadzeniu firmy i obserwacji stosunków międzyludzkich.
Kolejne, już merytoryczne spotkania przewidziane są w okresach kwartalnych, przy zachowaniu 2- 3 tygodniowego wyprzedzenia w udostępnianiu materiałów będących przedmiotem obrad.
Pierwsze robocze spotkanie wstępnie zaproponowano na II-gą dekadę lutego br.
Konkretny termin zostanie dostosowany do możliwości i wolnego czasu uczestników.

29 grudnia 2014r.

Rada Dyrektorów Personalnych

W dniu 29 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie pomiędzy Prezesem Zarządu naszego związku a Panią Barbarą Matyaszek - członkiem zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców. Tematem spotkania było omówienie tematu rady dyrektorów personalnych. Inicjatywa ta z powodzeniem została zrealizowana na terenie małopolski i w przypadku powodzenia jej na naszym terenie (śląsku) może stanowić ważną płaszczyznę współpracy. Rada dyrektorów zajmuje się wieloma zagadnieniami z zakresu stosunków pracy i dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy oraz omawia i opiniuje projeky wprowadzania do rozwiązań prawnych różnych koncepcji np. wynagrodzeń odroczonych, łączących formułę opcji na akcje z elementami partycypacji pracowniczej. 
Kolejne spotkanie inicjujące powstanie rady dyrektorów jest przewidywane na 27 stycznia 2015r.

11 grudnia 2014r.

Konferencja
nt. regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych

10 grudnia 2014r została zorganizowana przez nasz związek i przeprowadzona konferencja nt nowych przepisów dotyczących potrzeb zdrowotnych i tworzenia tzw. regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych dla Śląska. Do udziału w konferencji zostały zaproszone instytucje i firmy, które bezpośrednio będą brały udział w tworzeniu "mapy" a zarazem będą uczestniczyły w radzie przy wojewodzie jako organ opiniodawczy i doradczy.
Udział w konferencji zgłosiły zainteresowane tematyką instytucje i firmy wnosząc w jej trakcie szereg ciekawych uwag do treści omawianych zapisów prawnych ustawy. Zasadniczy wkład w meritum konferencji wniosła dr Dobrawa Biadun - ekspert Konfederacji Lewiatan omawiając istotne zapisy rozporządzenia. Nie mniej ważną była także prezentacja NIZP - PZH opracowana i omówiona przez dr Andrzeja Koronkiewicza.
W ogólnej ocenie osób uczestniczących w konferencji, obrady były bardzo potrzebne i ciekawe ze względu na nowość ustawy oraz krótki termin rozpoczęcia wdrażania jej w życie.
W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Marszałka woj. śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Urzędu Statystycznego, reprezentanci Śląskiego Klastru Medycznego, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH Warszawa, jak też przedstawiciele pracodawców.

28 listopada 2014r.

15 lecie Małopolskiego Związku Pracodawców

W piątek 28 listopada odbyła się Gala z okazji 15 lecia Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Na gali wręczono nagrody Małopolski Dąb 2014 w dziedzinach „Przedsiębiorca” i „Przyjazny Przedsiębiorczości”. Gratulujemy Koleżankom i Kolegom z małopolskiego związku.


Na zdjęciu:
Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców; Karol Kaczmarski, dyrektor biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych; Marian Bryksy, prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, oraz Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych.

21 listopada 2014r.

"JAK FINANSOWAĆ ROZWÓJ FIRM:
ANIOŁY BIZNESU, FUNDUSZE PE/VC, BANKI CZY GIEŁDA?"

W dniu 20 listopada 2014r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Konfederację LEWIATAN wraz ze Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych, nt. finansowania rozwoju firmy. Konferencja skierowana do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z rejonu całego Śląska miała za zadanie przybliżenie oferty instytucji, które zajmują się dostarczaniem kapitału dla firm.
Szczegółowo zostały omówione obecne źródła pozyskiwania kapitału:
- kredyt technologiczny - wprowadzanie nowych rozwiązań, współpraca z bankiem,
- fundusze podwyższonego ryzyka - Venture Capital & Private Equity,
- Anioły Biznesu - kluczowy element rozwoju innowacyjnych start-up'ów,
- rynek giełdowy - pozyskiwanie kapitału dla sektora MŚP.
Drugim elementem konferencji były warsztaty interaktywne gdzie uczestnicy mogli uzyskać kompleksową informację na temat poszczególnych źródeł finansowania oraz rekomendacje dotyczące wyboru zasilenia kapitałem optymalne dla możliwości i potrzeb danej firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki

Logotypy FE i EU

Projekt „Konfederaci – Konfederatom.
Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”
jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Nr umowy: DZF/BDG-III-POWER-8/16 
→ czytaj dalej ...

Platforma internetowa
dla osób z autyzmem

Fundacja Wspólnota Nadziei i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan stworzyli unikatową na skalę Polski platformę internetową dla pracodawców, pracowników, studentów, opiekunów osób z autyzmem i wszystkich zainteresowanych współpracą z osobami z autyzmem oraz dla osób z autyzmem ... czytaj dalej ›

CZARNA LISTA BARIER

W ubiegłym roku doczekaliśmy się kilku korzystnych zmian dla przedsiębiorców, wydłużono m.in. okres rozliczeniowy czasu pracy i wprowadzono ruchomy czas pracy w porozumieniu z pracownikami, poszerzono również możliwości świadczenia usług zagranicznym przedsiębiorstwom w dni świąteczne. Niemniej jednak w wielu obszarach, np. zamówieniach publicznych, czy energetyce liczba barier wcale się nie zmniejszyła - wynika z jedenastej „Czarnej Listy Barier”
→ czytaj dalej ...

=================================

Konfederacja LEWIATAN

Dialog Społeczny

Dialog Społeczny

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Grupa Zakupowa Polimerowa Energia

Polska Rama Kwalifikacji
Zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny, nowe idee, inne procesy modernizacyjne, a także integracja Unii Europejskiej oraz procesy demograficzne sprawiają, że każdy w ciągu swojego życia będzie musiał stawiać czoła nowym wyzwaniom. To zaś stwarza konieczność uczenia się przez cale życie, rozwijania i uaktualniania posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy, nabywania nowych kompetencji.